Tworzenie przysłówków

I. Czym jest przysłówek.

   

Przysłówek odpowiada na pytanie – Jak? Opisuje jakąś czynność.

  

Źle to robisz.

On odrabia zadania szybko i niedokładnie.

  

II. Jak utworzyć przysłówek? Czy muszę się nauczyć ich na pamięć, czy jest jakaś reguła?

  

  
  

Wystarczy, że znasz przymiotnik, od którego chcesz utworzyć przysłówek.

   

 • Większość przysłówków tworzy się w ten sposób, że dopisuję się końcówkę –ly do przymiotnika.

   

bad – badly → zły - źle

quick – quickly → szybki - szybko

careless – carelessly → niedokładny – niedokładnie

   

He does homework quickly and carelessly.

           

 • Jeżeli przymiotnik kończy się na –y wtedy w miejsce –y dopisujemy –ily

 
  
 

happy – happily → szczęśliwy – szczęśliwie

heavy – heavily → ciężki – ciężko

  

 • Jeżeli przymiotnik kończy się na –l wtedy w miejsce podwajamy –l i dopisujemy –ly.

      

hopeful – hopefully → pełen nadziei – z nadzieją

careful – carefully → ostrożny – ostrożnie

    
 

 • Jeżeli przymiotnik kończy się na –le zastępujemy –le końcówką –ly

   

terrible – terribly → okropny - okropnie

   

 • Do niektórych przymiotników zakończonych literą –e dopisujemy –ly w miejsce –e

         

       
true – truly → prawdziwy – prawdziwie

                 

 •        Takie przymiotniki jak: hard, fast, late, early pozostają bez zmian.

             

He hit me hard. → Uderzył mnie mocno.

My brother drives fast. → Mój brat szybko jeździ samochodem.

I always arrive late. → Zawsze przychodzę późno.

He wakes up early. → On budzi się wcześnie.

           

 • Jest jeden nieregularny przymiotnik.

          

good – well → dobry – dobrze

         

III. Gdzie najczęściej pojawiają się przysłówki w zdaniu.

 

 • Najczęściej pojawiają się za czasownikiem, który opisują.

           

He drives fast.→ On szybko jeździ.

           

He does homework quickly and carelessly → On odrabia zadania domowe szybko i niedokładnie.

           

 • Niekiedy mogą znaleźć się na początku zdania.

           

Suddenly he started running away. → Nagle zaczął uciekać.

Unexpectedly she arrived on time. → Nieoczekiwanie przyjechała na czas.

           

IV. Jak utworzyć stopień wyższy i najwyższy od przysłówka.

             

 • Większość przysłówków stopniujemy za pomocą operatorów: more i the most

           

carefully – more carefully – the most carefully → ostrożnie – ostrożniej – najostrożniej.

           

 • Przysłówki hard, fast, early, late – stopniujemy dodając do nich końcówki –er i –est.

           

hard – harder – the hardest → mocno – mocniej – najmocniej

fast – faster – the fastest → szybko – szybciej - najszybciej

early – earlier – the earliest → wcześnie – wcześniej - najwcześniej

late – later – the latest → późno – później – najpóźniej

             

              

 • Przysłóweki well i badly – stopniujemy tak:

           

well – better – the best → dobrze – lepiej – najlepiej

badly – worse – the worst → źle – gorzej – najgorzej