Zbyt dużo, wystarczająco, nie wystarczająco

I.                    Kiedy używamy przysłówków too much, too many?

  

  • Gdy chcemy powiedzieć, że czegoś jest zbyt dużo używamy przysłówków:

  

too many → z rzeczownikami policzalnymi

too much → z rzeczownikami niepoliczalnymi

  

  

too many people 

too many cigarettes 

  

too much water 

too much time 

   

  • Too much możemy łączyć z czynnościami. Wtedy wpisujemy ten zaimek po czasowniku.

   

Your father works too much.

Don’t eat too much. You will be sick.

   

UWAGA! NIE MOŻNA TEGO POWIEDZIEĆ TAK:

   

Your father works too many. 

Don’t eat too many. You will be sick. 

   

II.                 Kiedy używamy przysłówków enough i not enough?

   

Enough znaczy: wystarczająco.

   

enough money

enough people

enough time

   

Enough stosujemy zarówno z rzeczownikami policzalnymi jak i rzeczownikami niepoliczalnymi.

   

  • Enough możemy łączyć z czynnościami. Wtedy wpisujemy ten zaimek po czasowniku.

   

You don’t work enough.

You don’t eat too enough. You will be sick.

   

   

III.       Czy możemy używać too i enough z przymiotnikami i przysłówkami? Na przykład: Za mały, za późno, niewystarczająco duży, niewystarczająco przystojny?

   

Tak. Ale należy pamiętać o tym, że enough piszemy za przymiotnikiem/przysłówkiem a too przed przymiotnikiem/przysłówkiem.

  

Przymiotniki:

   

smart enough → wystarczająco mądry

big enough → wystarczająco duży

not smart enough → niewystarczająco mądry

not big enough → niewystarczająco duży

   

too big → za duży

too smart → za mądry

   

Przysłówki

   

comfortably enough → wystarczająco wygodnie

fast enough → wystarczająco szybko

   

too comfortably → za wygodnie

too fast → za szybko