Wybierz podrozdział lub rozwiązuj ćwiczenia (lista poniżej).

  I. Czy są jakieś rzeczowniki, przed którymi nie piszemy przedimka the? Nawet jeśli są to rzeczowniki określone?

 

Tak. Oto przypadki, gdy nie piszemy przedimka the.

 

  • W niektórych wyrażeniach:

 

go to work

go to school

go home

go by bus

go on foot

 

start/finish work

start/finish school

 

go to prison

go to hospital

go to church

 

go to bed

 

stay at home

be in prison

be in church

be in hospital

 

  • Przy nazwach większości krajów i miast.

 

Poland

Warsaw

Canada

Ontario

Germany

Berlin

 

  • Przy imionach.

 

James

Peter

Sarah

 

  • Przy dniach tygodnia i miesiącach:

 

Monday, Tuesday, Wednesday…

September, October, November

 

  • Przy porach roku:

 

spring

summer

autumn

winter

 

  • Przy nazwach posiłków

 

breakfast, lunch, brunch, dinner, supper

 

  • Ze słowem television