Wszyscy, wszystko, wszędzie

I. Co oznaczają słowa: everybody, everything, everywhere

   

everyone → każdy (każda osoba), wszyscy

everybody → wszyscy

everything → wszystko

everywhere → wszędzie

   

II. Czy jest coś charakterystycznego w tych słówkach?

  

TAK!

  

Zaimki everyone, everybody, everything występują zawsze w liczbie pojedynczej.

  

Everyone is happy. → Wszyscy są szczęśliwi.

Everybody is out. → Wszyscy są na poza domem.

Everything is OK. → Wszystko jest w porządku.

 

NIE MOŻNA Z NIMI UTWORZYĆ ZDANIA PRZECZĄCEGO.

  

Błąd:

  
 

Everybody isn’t happy.

  

III. Czy zaimek every można łączyć z innymi słówkami?

  

TAK!

 

Every student is required to leave school after 5 o’clock. → Każdy student jest proszony by opuścić budynek szkoły po 5 godzinie.

  
 

Every month we visit our family in Warsaw. → Każdego miesiąca odwiedzamy naszą rodzinę w Warszawie.

  
 

Every window in our street has got double glazing. →Każde okno w naszym domu ma podwójne szyby.

  
 

ZOBACZ RÓŻNICĘ!

  

Everyday conversations with customers are tiring. → Codzienne rozmowy z klientami są męczące.

  
 

Every day brings new challenges. → Każdy dzień przynosi nowe wyzwania.